İstanbul Tekkeleri Tekkeler

Emir Buhari Tekkesi (Ayvansaray – İstanbul)

emir_buhari

Emir Buhari Tekkesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Dervişzade Caddesi ile Ahmet Rufai sokağın kesiştiği noktada inşa edilmiştir. Bu yapı tam adıyla Emir Buhari Şeyh Ahmet Nakşibendi Dergahı olarak tanınır. Daha sonraki yıllarda kullanımına göre Şeyh Selim Tekkesi ismini almıştır. Mescit şeklindeki Semahane Blachernai Sarayının tonozları üzerine inşa edilmiştir. Sultan II.Beyazıt ve Yavuz Sultan selim dönemlerinde yaşamış olan Emir Ahmed-i Buhari, adından da anlaşılacağı üzere aslen Buharalıdır. Peygamber sülalesinden geldiği söylenir. Buhara’dan Anadolu’ya hocası Abdullah İlahi ile beraber göç etmiştir. Kütahya’nın Simav ilçesine yerleşir ve burada 6 yıl yaşar. Daha sonra Hacca gider. Hac dönüşünde İstanbul’ a yerleşir. İstanbul’da kaldığı dönemde Şeyh Vefa Hazretleri ile temasları olur. Hocası Abdullah İlahi ile birlikte o tarihlerde boş olan Zeyrek Camiinin medresesine yerleşirler. Verdikleri eğitimle o dönemde İstanbul’da meşhur olurlar. Abdullah İlahi Evrenos oğullarının daveti üzerine Vardar Yenicesi’ne gidince medrese Emir Buhariye kalır. Daha sonra Ayvansaray’daki bu binaya geçer ve burada eğitim vermeye başlar. 1516 yılında vefat edince Cibali Üsküplü Caddesine defnedilir.Bu yapı uzun süreler çeşitli dini gruplar tarafından kullanılmıştır. Uzun süre harap kalan tekkenin bahçesi son restorasyonla yenilenmiş ve Gecekondular yıkılmıştır.

Kaynak: Taş İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir