Yavaşça Mehmet Ağa Camii (Topkapı – Fatih)

Yavaşça Mehmet Ağa Camii, İstanbul’da Suriçi (Fatih) ilçesinde yer alan Topkapı mahallesindeki yapı kaybolan eserlerimizden biridir. Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı bilinen yapı günümüzde bulunmuyor. Günümüzdeki konumu aşağıdaki haritada, Alman Mavileri haritasındaki konumu ise yukarıdaki görselde işaretlenmiştir. Yapının bugünkü konumu: 

Çakır Ağa Camii (Aksaray – Fatih)

Çakır Ağa Camii, İstanbul’da Suriçi (Fatih) ilçesinde yer alan Aksaray mahallesindeki yapı kaybolan eserlerimizden biridir. Fatih Sultan Mehmet’in Çakırcıbaşısı Çakır Ağa tarafından yaptırıldığı bilinen yapı günümüzde bulunmuyor. Günümüzdeki konumu aşağıdaki haritada, Alman Mavileri haritasındaki konumu ise yukarıdaki görselde işaretlenmiştir. Yapının bugünkü konumu: