Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi (Gülhane – İstanbul)

Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi, İstanbul Gülhane'de bulunmaktadır. 1509 yılında II. Beyazit devri ulemasından Tebrizli Muhyiddin Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1925'te kapatıldıktan sonra harap olmuş ve 1960'larda yıkılmıştır. Günümüzde tekkeden arta kalanlar Ünsi Hasan Efendi'nin türbesi, hazire, şadırvan ve geriye çekilerek yeniden yaptırılan çevre duvarlarıdır.…

Emir Buhari Tekkesi (Ayvansaray – İstanbul)

Emir Buhari Tekkesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Dervişzade Caddesi ile Ahmet Rufai sokağın kesiştiği noktada inşa edilmiştir. Bu yapı tam adıyla Emir Buhari Şeyh Ahmet Nakşibendi Dergahı olarak tanınır. Daha sonraki yıllarda kullanımına göre Şeyh Selim Tekkesi ismini almıştır. Mescit şeklindeki Semahane Blachernai Sarayının tonozları üzerine…