Boğazköy Camii (Arnavutköy – İstanbul)

Boğazköy Camii, İstanbul’da Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy’de bulunmaktadır. İlk olarak 19. yüzyılda Arnavutköy’lü Rumlar tarafından Kilise olarak yaptırılan yapı mübadele yıllarına kadar kullanılmış. Mübadeleden sonra çeşitli amaçlar için kullanılan yapı daha sonra camiye çevrilmiş. Zamanla harap olan yapı 2019 yılında restore edilerek ibadete açılmış. 

Muhtesip İskender Camii (Fatih – İstanbul)

Muhtesip İskender Camii, İstanbul’da Fatih ilçesine bağlı Hırka-i Şerif mahallesinde bulunmaktadır. Cami ilk olarak 14. yüzyılda Muhtesip İskender Ağa tarafından yaptırılmış. 17. yüzyıldaki yangından sonra Halil Efendi tarafından cami yeniden yaptırılmış. Kabakulak Ağa tarafından camin köşesine yapılan çeşmeden dolayı Kabakulak Mescidi olarak ta bilinir. 

Karabaş-ı Veli Camii (Fatih – İstanbul)

Karabaş-ı Veli Camii, İstanbul’da Fatih ilçesine bağlı Hırka-i Şerif mahallesinde bulunmaktadır. Cami ilk olarak 1524 yılında Şeyh Abdurrahman Efendi tarafından yaptırılmış. Ayrıca Şeyh Abdurrahman Efendi “Karabaş Tevcidi” adlı eserinde yazarıdır. 1890 yılında Gonca Hatun tarafından yenilenen cami zaman harap olup yıkıldıktan 1997 yılında yeniden yaptırılmış.…

Damat Öksüz Mehmet Paşa Camii (Fatih – İstanbul)

Damat Öksüz Mehmet Paşa Camii, İstanbul’da Fatih ilçesine bağlı Hırka-i Şerif mahallesinde bulunmaktadır. Cami, 1617 yılında Sadrazam Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda Öküz Mehmet Paşa Camii olarak geçiyor ama, o dönem Mehmet Paşa’nın lakabı “Öküz” dür. Cami 17. yüzyıldaki yangında tamamen yıkıldıktan sonra 19.…