İskender Baba Tekkesi (Üsküdar – İstanbul)

İskender Baba Tekkesi ya da Kaymakçı Tekkesi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi’nde yer alan, Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi bir tekkedir. Yeniçeri ağalarından Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1544 yılında başlanan tekke, aynı sene hizmete açılmıştır. Aslen mescit olarak inşa edilen yapı, 1752 yılında Kaymakçızade Şeyh…