Gezi Rehberi

Adıyaman

Telif hakkı: mturhanlar / 123RF Stok Fotoğraf

Daha Büyük Görüntüle

ADIYAMAN İLİNİ TANIYALIM,

İL TRAFİK KODU: 02
YÜZÖLÇÜMÜ: 7.614 KM²
YÜKSELTİSİ: 669 METRE

TARİHİ:
Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.ö. 7.OOO yılına kadar Paleolitik, M.O. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3.OOO yıllarına kadar Kalkolitik ve M.O. 3.0OO-1.200 yıllan arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır. Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla (M.Ö. 1.200) karanlık bir dönem başlamıştır. M.Ö. 1.2OO’den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye başladığından, Samsat’ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kahta Eskitaş Köyünde bulunan Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kitabeler, Anadolu’daki tarihi silsilenin ilimizde de aynen devam ettiğini, göstermektedir. Bu dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit Devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan Geç Hitit şehir devletlerinden biri olan Kummuh Devleti hüküm sürmüştür.

M.Ü. 9OO-70O yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar. 6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap’lar (Valiler) eliyle yönetilir. M.O. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.ü. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Selev-kos Sülalesi hüküm sürmüştür. Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.O. 69).

Başkenti Samosota (Samsat] olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72’ye kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6. Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla, Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır. 643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla birlikte İslam hakimiyeti ancak 670 yılında Emevi’lerle kurulabilmiştir. 758 yılında ise, II, Abbasi komutanlarından Mansur Ibni Cavene’nin hakimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hakimiyetinde kalan H’de bu tarihte Hamdanüerin egemenliği başlar. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer.

1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol saldırılan yaşanır. 1298’de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır.

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya’ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir.

Kaynak: T.C. Adıyaman Valiliği

İLÇELERİ:
Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Merkez, Sansat, Simcik, Tut.

İKLİMİ:
Adıyaman ili değişik iklimlerin etkisi altındadır. Dağlık bölgelerde kışları soğuk ver kar yağışlı karasal iklim görülür. Kuytu kesimlerde iklim daha yumuşaktır.

TARIMSAL ÜRÜNLER:
Antepfıstığı, Arpa, Buğday, Domates, Kavun, Mercimek, Nohut, Pamuk, Patates, Soğan, Şekerpancarı, Tütün, Üzüm.

YERALTI KAYNAKLARI:
Fosfat, Linyit, Petrol.

YÖRESEL YEMEKLERİ:
Alaca Çorbası, Bazlama-Taplama, Ciğerli Pilav, Dövmeç, Hıgtap, Kabak Aşı, Kel Köfte, Meyir Çorbası, Meyhane Pilavı, Nişe Bulamacı, Parmak Kebap, Patlıcan Cacığı, Patlıcanlı Kollotik, Pıtpıtı Çorbası, Semsek, Şereli Aş, Yoğurtlu Kollotik.

ÖNEMLİ TELEFONLAR:

OTOGAR (MERKEZ): 0416 216 35 35
TREN GARI: 0416 781 60 80
ADIYAMAN HAVAALANI: 0416 244 20 02

GEZİLECEK YERLER:

Camiler:
Besni Çarşı Camii, Besni Toktamış Camii, Besni Ulu Camii, Çarşı Camii, Kab Camii, Musalla Camii, Ulu Camii.

İçmeler:
Besni İçmesi, Çelikhan İçmesi, Kotur İçmesi.

Kaleler:
Derik Kalesi (Sincik), Gerger Kalesi (Fırat Arsameia’sı/Kahta), Yeni Kale (Merkez-Kocahisar).

Kiliseler:
St.Paul Kilisesi.

Mağaralar:
Göksü Mağaraları, Gümüşkaya (Palaş) Mağaraları, Kitap Mağarası, Palanlı Mağarası.

Milli Parklar:
Nemrut Dağı Milli Parkı.

Müzeler:
Adıyaman Müzesi.

Örenyerleri:
Beştepeler, Dolmenler, Eski Besnil (Merkez), Haydaran Kaya Mezarları, Karadağ Tümülüsü, Karakuş Tümülüsü (Kadınlar Anıt Mezarı), Malpınarı Kaya Yazıtı, Nemrut Dağı (Kahta), Nymphaios Arsameia’sı (Kahta), Perre Antik Kenti (Merkez-Pirin), Sofraz Tümülüsü, Sesonk (Dikilitaş), Turuş Kaya Mezarları.

Tarihi Köprüler:
Altınlı Köprü, Cendere Köprüsü, Göksu-Kızılin Köprüsü.

Diğer:
Atatürk Barajı.

Gezilecek yerler bilgisi “Adım Adım Türkiye” kitabının yayıncısı Mepmedya Yayınları‘ndan izin alarak yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir