Düzce

 DÜZCE İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 81 YÜZÖLÇÜMÜ: 3.641 km² YÜKSELTİSİ: 160 METRE TARİHİ: Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti’ne kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri yerleşim alanıdır. Bitinyalılar…

Osmaniye

 OSMANİYE İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 80 YÜZÖLÇÜMÜ: 3.767 km² YÜKSELTİSİ: 118 METRE TARİHİ: Anadolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş birçok devlet bu…

Kilis

 KİLİS İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 79 YÜZÖLÇÜMÜ: 1.521 km² YÜKSELTİSİ: 663 METRE TARİHİ: Kilis Akdeniz Bölgesinden Güney Doğu Anadolu Bölgene geçiş alanında ve Suriye ile komşu bir sınır kentidir. M.Ö. 1700 yıllarında Kilis, Hitit Devletinin önemli kentlerinden biriydi. Kilis’ in Kuzey Batısındaki YESEMEK,…

Karabük

 KARABÜK İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 78 YÜZÖLÇÜMÜ: 759 km² YÜKSELTİSİ: 270 METRE TARİHİ: Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu’ya bağlı Öğlebeli Köyü’nün 13 hanelik bir mahallesiydi 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle,…

Yalova

 YALOVA İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 77 YÜZÖLÇÜMÜ: 162 km² YÜKSELTİSİ: 30 METRE TARİHİ: Yörede yerleşimin Neolitik Çağ’da (M.Ö. 8.000-5.500) başladığı tahmin edilmektedir. Yalova’nın kuruluşu ile ilgili kesin bilgiler olmamakla beraber, M.Ö. 7. yüzyılda Trakya’dan Küçük Asya’ya geçerek Marmara Denizi’nin doğusunda bir krallık kuran…

Iğdır

 IĞDIR İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 76 YÜZÖLÇÜMÜ: 1.479 km² YÜKSELTİSİ: 850 METRE TARİHİ: Iğdır’ın adı; 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp’in en büyük oğlu olan “Iğdır Beğ” den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu…

Ardahan

 ARDAHAN İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 75 YÜZÖLÇÜMÜ: 4.934 km² YÜKSELTİSİ: 1.900 METRE TARİHİ: Ardahan İlinin tarihine ait en eski yazılı belge Çıldır Gölü’nün güneybatısındaki Taşköprü Köyü Kayalığına Urartu Kralı II. Serdur’un (M.Ö. 753-735) kazdırdığı fetih kitabesidir. Yörede ilk Türk yerleşimi M.Ö. 720 yılında…

Bartın

 BARTIN İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 74 YÜZÖLÇÜMÜ: 2.120 km² YÜKSELTİSİ: 25 METRE TARİHİ: “PARTHENİA”dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS” dur. Bartın Irmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, Tanrıların Babası OKENAUS’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve “Sular Tanrısı”dır. “Sular ilahı veya…

Şırnak

 ŞIRNAK İLİNİ TANIYALIM, İL TRAFİK KODU: 73 YÜZÖLÇÜMÜ: 7.172 km² YÜKSELTİSİ: 1.350 METRE TARİHİ: Şırnak ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şırnak ili Katip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı ‘Seyahatname’ ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan…