İstanbul İstanbul Müzeleri Müzeler Türkiye

Türkiye İşbankası Müzesi (Eminönü – İstanbul)

isbankasi_muzesi1

Osmanlı Dönemi:
Osmanlı İmparatorluğu’nda posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından itibaren Yenicami avlusu posta hizmetlerinde merkezdi. Bu alandaki önceleri Evkaf Nezareti’ne ait olup cizyehane olarak kullanılan büyük ahşap bina, hayvanların sığmasına uygun bir avluya sahip olması, şehir ticaretine ve sahile yakın bir yerde bulunması sebebiyle “Postahane-i Âmire”ye dönüştürüldü. 1870 yılında Posta ve Telgraf idareleri birleştirilerek bir nezaret idaresine verilince Postahane-i Âmire’ye “İstanbul Postanesi” adı verildi. Zamanla bu ahşap binaya nezaret kalemleriyle posta servisleri sığmadı ve daha geniş bir binaya ihtiyaç duyuldu. Ahşap yapı 1890 yılında yıktırılarak yerine, bugün İş Bankası Müzesi’ne ev sahipliği yapmakta olan kârgir bina yaptırıldı.

Binanın inşaatı eksiltmeli ihaleye çıkarıldı, 12.000 altın lirada müteahhit Şeyh Ahmed Muhtar Talat Efendi’nin üstünde kaldı ve inşaata başlandı. İkinci katın duvarları bitmek üzereyken ortaya temellerin sağlam olmadığı şayiası çıkınca inşaat durduruldu. Birkaç kez yapılan muayenede binanın sağlamlığı anlaşılınca bir yılı aşkın bir süre tatile uğramış olan binanın inşaatına tekrar başlandı. İnşaatı biten binanın açılış töreni 22 Eylül 1308 (1892) tarihinde Posta ve Telgraf Nazırı Hasan Ali Efendi’nin katılımıyla ile yapıldı. Bina bazı ilavelerle 15.000 altın liraya mal oldu.
Açılışından sonra binanın kullanımı uzun süreli olmadı ve İstanbul Postahanesi, Sirkeci’de 1909 yılında yapımı biten Büyük Postahane’ye taşındı. Yenicami binası ise 1917 yılında kurulan Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası’na devredilene dek “paket postahanesi” hizmeti verdi.

Cumhuriyet Dönemi:
1927’de Türkiye İş Bankası’nın İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiyle Yenicami’deki bina İş Bankası’na devredildi. Devirden sonra banka şubesi olarak kullanılmak üzere çeşitli tadilatlar yapıldı. Çalışmalar süresince Banka’nın 70 kişiyi bulan personelinin yerleşmesi için yeni odalar oluşturuldu, ayrıca binaya bir kat eklenerek üç katlı hale getirildi. 20 Şubat 1928 tarihinde bina, İş Bankası İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başladı. İstanbul’da diğer şubelerin açılmaya başlamasından bir süre sonra 1950’li yıllarda Yenicami Şubesi adını aldı ve dört katlı hale getirildi. 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılan bina, aynı yıl orijinaline dönüştürülerek üstteki iki kat kaldırıldı.

isbankasi_muzesi2

2005 yılında binanın Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açılması için çalışmalar başladı. Binanın banka şubesi olarak kullanılmaya başladığı dönemlerdeki orijinal yapısına ait sabit mobilyalar ve detaylar olduğu gibi muhafaza edilerek, müze işlevinin gerektirdiği iklimlendirme, güvenlik ve aydınlatma sistemleri eklendi. Bodrum katta bulunan Ana Kasa ve Kiralık Kasa Daireleri sergilemeye açılmak üzere düzenlendi, arşiv olarak kullanılan depolardan biri koleksiyonların saklanması için hazırlanırken, diğeri müze toplantılarının ve film gösterimlerinin gerçekleştirilmesi için 50 kişilik bir salona dönüştürüldü.

Binanın giriş katı, banka şubesi kullanımına tamamen sadık kalınarak bankoları ve kasalarıyla sergi alanı olarak tasarlandı. Güvenlik odası danışma, amir odası ise kitap ve hediyelik eşya satış mağazası olarak yeniden kurgulandı.

Birinci kattaki odalar koleksiyon sergileri için ayrıldı. Binanın ilk kullanım yıllarında camlı doğramalarla kapatılarak oda olarak kullanılmış lakin daha sonra kaldırılmış olan ana holün iki ucundaki alanlar, mimari algıyı bozmayacak şeffaflıkta tekrar bölümlenerek sergi salonlarına dahil edildi. Birinci katta aynı zamanda ıslak hacimler ve ofis mekanları da oluşturuldu.

Kaynak: İş Bankası Müzesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir