Türkiye İşbankası Müzesi (Eminönü – İstanbul)

Osmanlı Dönemi: Osmanlı İmparatorluğu’nda posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından itibaren Yenicami avlusu posta hizmetlerinde merkezdi. Bu alandaki önceleri Evkaf Nezareti’ne ait olup cizyehane olarak kullanılan büyük ahşap bina, hayvanların sığmasına uygun bir avluya sahip olması, şehir ticaretine ve sahile yakın bir yerde bulunması sebebiyle “Postahane-i…