Bilecik Bilecik Çeşmeleri Çeşme ve Sebiller Osmanlı

Ertuğrul Gazi Türbesi Çeşmesi 1 (Söğüt – Bilecik)

Ertuğrul Gazi Türbesi Çeşmesi 1 , Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi Türbesi giriş kapısının hemen yanında bulunan çeşmenin kitabesinde şu şekilde yazmaktadır.

Padişah’ı bahr u ber sultan-ı İskender-siyer
Şehr-yâr-ı dad güster hazret-i Abdü’l-hamid
Fikrini ‘imâr-ı mülke hasredince olmada
Şahid-i gül-çehre-i imrân  her yerde bedid
Türbe-i Ertuğrulu bu kere ihyâ eyleyüb
Eyledi bu çeşmeyi icra o hâkânı-ı ferid
Su-be-su her yerde câri gerçi âb-ı şefkati
Bâhusûs oldı Söğüt halkı ziyâde müstefid
Aktığı müddetçe bu ayn u enhar-ı cihân
Eylesün çok müddet iclâl ü ikbâlin medid
Hayli gayret etdi zühdi bendesi icrasına
Sa’yini meskur kılsın hazret-i rabbi’l-mescid
Çâkeri-yi sâlik dedi târih cevher darini
Eyledi seyyâl-i zemzem hazret-i sultan Hamid.

Sene: 1304

gezginrehberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir