İmrahor İlyas Bey Camii (Yedikule – İstanbul)

İmrahor İlyas Bey Camii, İstanbul’da Fatih ilçesinde bağlı Yedikule semtinde bulunmaktadır. İlk olarak 454 yılında yapılan Studios Manastırı’nın bir parçası olarak yaptırılan Aya İoannes Prodomo kilisesi, Doğu Roma döneminde yapılmış İstanbul’daki en eski dini yapısıdır. II. Beyazıd döneminde İlyas Bey tarafında camiye çevrilmiş. 19. yılında…

Heptapyrgion (Yedi Kule) (Selanik – Yunanistan)

Heptapyrgion (Yedi Kule), Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunmaktadır. İlk yapılışı M.Ö 316. yıllara dayanmakta. Daha sonra 12. yüzyılda yeni ilaveler ile büyümüş. Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu nu yapı İstanbul’daki Yedi Kule Zindanları’ındanki hapishane olarak kullanılmış, hatta Yunanlılar bile buraya Yedi Kule demekte. gezginrehberler

Uşşaki Camii (Yedikule – İstanbul)

Uşşaki Camii, Nazır Mehmed Efendi tarafından 1297/1879 tarihinde Uşşaki dergahı olarak yaptırılmıştır. Cami İstanbul Yedikule’dedir. Bazı kaynaklarda İmrahor camii diye de geçer. Tekkenin kapatılmasıyla başka amaçlarla kullanılan eser, 1951-2 yıllarında halkın yardımıyla tamir ettirilmiş ve ibadete açılmıştır. Çevre duvarına gömülü H.970/M.1562 tarihli nefis kitabeli çeşme,…