Sultan II. Bayezid Külliyesi (Merkez – Amasya)

Cami eksen olmak üzere medrese, imaret, türbe, muvakkithane ve şadırvan müteşekkil bir külliyedir. Çeşitli yıllarda meydana gelen depremlerden dolayı hayli hasar görmüş olan külliye en son 1939 Erzincan Depreminde hasar görmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1954- 1971 yılları arasında onarım görmüştür. Sultan II. Bayezid külliyesi,…