Galata Mevlevihanesi Müzesi (Galata – İstanbul)

Galata Mevlevihanesi II. Bayezid döneminde 1491 yılında Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane (Semai) Mehmed Dede tarafından İskender Paşa’nın Galata sırtlarındaki av köşkü üzerinde kurulan İstanbul’un ilk Mevlevihanesidir. Günümüze ulaşan en eski taşınmaz 1649 tarihli Hasan Ağa Çeşmesi’dir. İsa Dede’nin meşihat döneminde 1765 deki büyük Tophane yangınında…

Müeyyetzâde Camii (Galata – İstanbul)

Müeyyetzâde Camii, Müeyyetzade Yazıcı Mehmet Efendi tarafından 16. yüz yıllarında yaptırılmıştır. Cami çeşitli ihmaller sebebiyle kapanmış, uzun yıllar dört duvar halinde kalmış, sonraları odun deposu ve kereste atölyesi olarak kullanıldıktan sonra 1950 yılında Cemalettin Lokman CANKURTARAN önderliğinde kurulan cemiyet tarafından, mahalle sakinleri ve esnafın yardımıyla yeniden…