Samsun Samsun Anıtları

Onur Anıtı (Merkez – Samsun)

Samsun’un simgesi haline gelen anıt, Samsun Belediye Parkı’nda yer almaktadır. Dönemin parasıyla 37.000$’a mal olan heykel Samsun halkı tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e 1931 yılında sipariş edilmiş ve bir yıl sonra da teslim alınmıştır. Bronzdan yapılmış heykel, kaidesiz 4.75 metre, kaideli 8.85 metredir. Ve bu özellikleriyle de dünyada ikincidir. Dünyadaki kusursuz heykellerden tek farkı atın kuyruğunun kaideye değiyor olmasıdır.

Büyük bir kaide üzerinde şahlanan bir at üstünde, Atatürk’ü bütün heybeti ile görmek mümkündür. Krippel, anıtın açılış konuşmasında anıtı, “gururlu bir şekilde batıya ve çok uzaklara dikilen bakışları azim dolu gözleriyle, şahlanan atın üzerinde Atatürk dimdik bir şekilde oturuyor. Bu oturuşta korkusuzluk, kolun kılıca uzanışında ise Türklüğün gücü vardır” sözleriyle anlatmıştır.

Bu anıt tümüyle Atatürk’ü anlatmış; kuvvetin, azmin, cesaretin ve üstünlüğün simgesi olmuştur.
Kaidenin yanlarında iki kabartma ve öteki yanlarında da yazılar vardır. Kabartmanın birinde, iskelede sandalın yanında bulunan kişiler görülmektedir. Bu insanlar, mermi ve cephane taşımaktadır. Arkalarında, bir de top arabasının bulunması, savaş anını canlandırdığını gösterir.

Diğer kabartmanın ortasında Atatürk, tüm özellikleri ile dimdik, büyük bir zafer simgesi olarak durmaktadır. Başı halka dönük, halk ile el ele bulunmaktadır. Yanları Türk ulusunun yaşlısı, köylüsü, kentlisi ile doludur.

Heykelin kaidesindeki yazılar şöyledir:
“Vatanda Milli Mücadele’ye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı.”
“Bu heykel, Samsun Vilayet Halkı tarafından 29 birinci teşrin 1931 tarihinde dikildi.”

Kaynak: Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir