Camiler Edirne Edirne Camileri Osmanlı Türkiye

Tekye-i Ali Paşa Camii (Atikali Paşa Camii) (Merkez – Edirne)

atik_ali_pasa_camii

Tekye-i Ali Paşa Camii: İstanbul’da çeşitli hayır eserleri olan Atik Ali Paşa Vakfı’ndan Sultan Selim Câmi’-i şerifinde bulunan Tekye-i Ali Paşa Mahallesi’ndedir. Harap olup. kârgir ve çatısı ahşap, kurşun kaplı ve emsaline göre iyi korunmuş bir câmi’dir. Bir minareli ve minberli olup. girişinde iki tarafı duvarlı ve cephesi pembe ve siyah lekeli granit direklere oturtulmuş eski tarzda kemerlidir. Bahçesi içerisinde Şeyh Dâiresi olup 1328 (M.1910) harbinde mermi isabetiyle yıkılmış ve bilâhare tamirine başlanarak yarı kalmıştır. Önceden pek ziyade harap iken Vali Müşir Arif Paşa himmetiyle 1315 (M.1897) tarihinde tamir ettirilmiştir. Yapılış tarihi bilinmemekte ise de banisi olan Sadrazam Hadim ve Atîk tabirleriyle lakaplı Ali Paşa ki 912 (M.I5()6)’de harp meydanında şehit olarak vefat etmiştir. Eserlerinden olması itibariyle onuncu hicrî asırda inşa kılınmıştır.

Kaynak: Edirne Müftülüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir