İstanbul

Süleymaniye Kütüphanesi (Vefa – İstanbul)

suleymaniye_kutuphanesi

Süleymaniye kütüphanesi, İstanbul’da Süleymaniye camii medreselerinde 1927 yılında kurulmuş olan kütüphane. Kanuni Sultan Süleymanın oluşturmuş olduğu kütüphane bu kütüphanenin nüvesini oluşturdu.

Yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır.[2] Cumhuriyet döneminde çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ve “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun” ile İstanbul’daki Yazma Eser Kütüphaneleri Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde toplanmıştır. Kütüphanedeki 106 koleksiyonda toplam 70.000 cilt kadar yazma ve 120.000 basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12.000 cilt kitap Türkçe; 50.000 cilt Arapça; 3.680 cilt ise Farsçadır.

UNESCO tarafından oluşturulan “Dünya Belleği”ne giren ve Türkiye’de bulunan 3 dökümandan biri olan İbni Sina’nın elyazmaları da bu kütüphanede bulunur.

Kaynak: Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir