Camiler İstanbul İstanbul Camileri

Şişli Camii (Şişli-İstanbul)

Şişli Camii, İstanbul’un Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi ile Abidei Hürriyet Caddesi arasındaki adacıktadır. 1945’de yapımına başlanmış, 1949’da ibadete açılmıştır. Başmimarı Vasfi Egeli ve yardımcıları Fikri Santur, Nazimi Yanal, Vahan Kantarcı’dır.

Bir anakubbe ve etrafındaki üç yarım kubbesi, revaklı bir son cemaat yeri, anabinaya bitişik mukarnaslı bir şerefesi olan bir taş minaresi vardır. Caminin avlusunun etrafı duvarlarla çevrilidir ve üç kapıdan girilir. Geniş avlunun ortasında üzeri açık onikigen mermer bir şadırvan bulunmakta, caminin giriş kapısına merdivenlerden çıkılmaktadır. Avlunun içinde imam, müezzin, cami görevlileri odaları ve kütüphane, mihrap yönünde anayapının sol tarafındadır.

Caminin kabaralı giriş kapısı üzerindeki hat Hamid Aytaç’a (1891-1982) aittir. Caminin bütün hatları Hamid Aytaç, Macid Ayral, Halim Özyazıcı tarafından yazılmıştır.

Cami küfeki taşından yığma tekniğiyle yapılmıştır. İçeri girince orta yerde bir fıskiye ve yanlardaki mahfiller, ana ve alt tavanlardaki süslemeler dikkati çeker. Zemin gülpembe halıyla kaplıdır ve alttan ısıtılmaktadır. Mermer mihrap üzerinde vitraylı pencereler vardır.

Cami içinde sol tarafta tarihi bir Kabe örtüsü bulunmaktadır.Camide müezzin mahfeli,kadınlar ve erkekler mahfeli bulunuyor.

Kaynak: Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.