İstanbul

Samatya Meydanı

Samatya İstanbul’un tarihinde her uygarlığın kendi dönemine ait, olağanüstü önemli yapıları, kimi yerde üst üste, kimi yerde ise yan yana sergileyen büyük bir müzeye benzer.

Kurucuları arasında; turizmde en az 25 yıl hizmet veren, sektörün her bölümünde çalışmış, tecrübeli turizmcilerin yer aldığı, TURAD-Turizm Araştırmaları Derneği- turizm sektörünün ülke ekonomisine ve tanıtımına katkılarının arttırılması amacıyla, bir dizi araştırma yapıyor.

Araştırma sonuçları; Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayıları arttıkça, kişi başına yapılan harcamaların azaldığını gösteriyor.

Ayrıca Dünya Ekonomisindeki olumsuzluklar da, kültürel amaçlı turizmin önümüzdeki dönemde yükseleceğine ilişkin yorumları destekliyor.

TURAD bu verilerden hareketle, ülkemizin en önemli merkezi olan İstanbul’da geçmişin önemli kültürel değerlerinin turizm amaçlı çekim merkezleri olmasını hedefleyen etkinlikler düzenliyor.

Seçilen ilk merkez Samatya.
Tarihçilerin son bulgularına göre, Samatya’ da aslında İstanbul’dan daha eski bir yerleşim olduğu anlaşılıyor.

Efsaneye göre Megara Kralı Byzas, bugün Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yerde kendi şehri Byzantion’u kurarken, Samatya’nın yerinde bir köy bulunuyormuş.

Bugün Samatya olan bu köy, Bizans imparatoru I. Theodosius döneminde (379-395) batıya doğru büyüyen şehre yeni surlar kazandırıldığı sırada sur içinde kalmış.

Ama son Yenikapı kazıları bölgedeki yerleşimin günümüzden 8.500 yıl öncesine uzandığını kanıtlıyor. Böylece Megaralı Byzas efsanesi de büyük ölçüde çökmüş oluyor.

Samatya İstanbul’un tarihinde her uygarlığın kendi dönemine ait, olağanüstü önemli yapıları, kimi yerde üst üste, kimi yerde ise yan yana sergileyen büyük bir müzeye benzer.

Kaynak: www.samatyameydan.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir