Sultan II. Bayezid Külliyesi (Merkez – Amasya)

Cami eksen olmak üzere medrese, imaret, türbe, muvakkithane ve şadırvan müteşekkil bir külliyedir. Çeşitli yıllarda meydana gelen depremlerden dolayı hayli hasar görmüş olan külliye en son 1939 Erzincan Depreminde hasar görmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1954- 1971 yılları arasında onarım görmüştür. Sultan II. Bayezid külliyesi,…

Burmalı Minare Camii (Merkez – Amasya)

Dere Mahallesi’nde yer almaktadır.Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından yaptırılmıştır.1590 da deprem ile, 1602 de yangın sonunda hasar gören bina birçok onarım ve restorasyon sonucu orijinal görünümünü kaybetmiştir. Kıble duvarlarına dikey uzanan üç nefli bir plana…