Bolu Bolu Hamamları Hamamlar

Mudurnu Yıldırım Beyazıt Hamamı (Mudurnu – Bolu)

Beyazıt şehzadeliği döneminde yapıldığı,  hamamın kapı üzerinde yazılı bulunan kitabesinde M.1382 ibaresinden anlaşılmaktadır. Kitabeye;  “Hamamın ustası(mimarı)  İbrahim oğlu Ömer”  diye yazılmıştır. Hamamın erkekler kısmı daha büyük, kadınlar tarafı daha küçüktür. Hamamın stalak titleri Osmanlı mimari süslemeleri tarihinde bir dönüm noktası oluşturacak derecede önemlidir. Hamamın iç taksimat ve tezyinatı, tanınmış mimarlar tarafından eşine ender rastlanan şaheser bir yapı olarak ifade edilmektedir. Keçeciler bölümü ile giriş kapısının soluna gelen her tarafı geometrik esaslara göre süslenmiş olan üzeri kubbe ve tonaz kemerli soğukluk kısmı ile balıklı kurnası, göbek taşı ve sıcak halveti ile hamam görülmeye değer tarihi bir eser olup, günümüzde de hizmet vermektedir.

Kaynak: www.mudurnu.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir