Yerebatan Üskübi İbrahim Ağa Camii (Sultanahmet – İstanbul)

Fatih Sultan Mehmet Han’ın şatırbaşısı Mehmet Ağa tarafından 1465 senesinde yaptırılmıştır. Üskübi Hacı İbrahim Ağa tarafından da 1491 yılında tecdid(yenileme) ettirilmiştir. Bu sebeple cami, Üskübi İbrahim Ağa, Üskübi ve Üskübiyye adlarıyla da anılır. Defterine göre Nevruz isminde bir hanım tarafından 1465 senesinde cami için bir…