Uşşaki Camii (Yedikule – İstanbul)

Uşşaki Camii, Nazır Mehmed Efendi tarafından 1297/1879 tarihinde Uşşaki dergahı olarak yaptırılmıştır. Cami İstanbul Yedikule’dedir. Bazı kaynaklarda İmrahor camii diye de geçer. Tekkenin kapatılmasıyla başka amaçlarla kullanılan eser, 1951-2 yıllarında halkın yardımıyla tamir ettirilmiş ve ibadete açılmıştır. Çevre duvarına gömülü H.970/M.1562 tarihli nefis kitabeli çeşme,…