Çivizade Camii (Topkapı – İstanbul)

İstanbul Fatih ilçesi Şehremini’de Kalburcu Mehmed Çeşmesi sokağındadır. Dikdörtgen planlı kargirdir. Minaresi tuğladır. Avluya iki kapıdan girilir. Caminin sağında Kalburcu Mehmed Efendi’nin kabri vardır. Kıbledeki kapıdan avluya girilince bir sundurma ve bitişinde bir çeşme, çeşmeden sonra alt katta tuvalet bulunmaktadır. Caminin son cemaat yeri kapalı,…

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii (Topkapı – İstanbul)

Şehremini’de Millet caddesi ile Topkapı caddesi kavşağındaki cami Kanuni devrinde 1571’de yapılmıştır. Kargir, ahşap kırma çatılıdır, minaresi sağdadır. Son cemaat yeri 4 sütunludur ve sütun başlıkları korent tipidir. Birbirine yakın iki kapıdan avluya girilir. Soldaki kapıdan girilince tuvalet aşağıdadır. Sağdaki kapıdan sağa doğru uzayan bahçenin…