Seferikoz Camii (Hasköy – İstanbul)

Cami, 17. yüzyılda Sivrikoz Mehmet Efendi tarafından yarım ahşap fevkni bir mabet olarak yaptırılmıştır. Hasköy caddesi genişletildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun 11.06.1983 tarih ve 15107 sayılı kararıyla cami tamamen yıkılmıştır. 1979 yılında yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Zindan…