Müeyyetzâde Camii (Galata – İstanbul)

Müeyyetzâde Camii, Müeyyetzade Yazıcı Mehmet Efendi tarafından 16. yüz yıllarında yaptırılmıştır. Cami çeşitli ihmaller sebebiyle kapanmış, uzun yıllar dört duvar halinde kalmış, sonraları odun deposu ve kereste atölyesi olarak kullanıldıktan sonra 1950 yılında Cemalettin Lokman CANKURTARAN önderliğinde kurulan cemiyet tarafından, mahalle sakinleri ve esnafın yardımıyla yeniden…