Köprülü Kütüphanesi (Fatih – İstanbul)

Kütüphane 1661 yılında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından babası Köprülü Mehmet Paşa adına yaptırılmıştır. Babasının ve kendi kitaplarını vakfa bağışlamış, vakfiyesini kardeşi Fazıl Mustafa Paşa’ya 1678 yılında hazırlatmıştır. Mimarı Mimarbaşı Kasım Ağa veya Hassa başmimarı Kasım Ağa’nın olduğu söylenmektedir. Eserleri, halkın kullanımına sunulduğu ilk müstakil…