Keçecizade Fuat Paşa Camii (Çembelitaş – İstanbul)

Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Camii,İstanbul Çemberlitaş, Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi’nde bulunan 1870 yılında inşa edilmiştir, Fuat Paşa 1869 yılında Fransada Nice şehrinde vefat etmiştir. Keçecizade Fuat Paşa’nın ölmeden önce bu külliyenin tasarımını yaptırdığı, ölümünden sonra da inşa edildiği bilinmektedir.Fuat Paşa tanzimat sonrası bir çok…