Hazeranlar Konağı, Etnoğrafya Müzesi (Merkez – Amasya)

Konak, Amasya Merkez Hatuniye Mahallesi’nde sur duvarları üzerine 1865 yılında, Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa’nın defterdarı Hasan Talat Efendi tarafından yaptırılmış. Konak ismi; burada uzun yıllar Hazeran hanımın yaşamasından dolayı, “HAZERANLAR” adını almıştır. Antik dönem sur duvarları üzerine; bodrum üzeri iki katlı ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu…