Halil Paşazade Mahmut Bey Türbesi (Üsküdar – İstanbul)

Açıktürbe Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı’nın birleştiği yerde ve Halil Paşa Türbesi’nin sağ tarafındadır. Mahmut Bey, Sadrazam Halil Paşa’nın iki oğlundan biridir. Diğer oğlu Ebubekir Bey’in, babasının türbesinde gömülü olduğu rivayet edilir. Mahmut Bey Türbesi’nde de Halil Paşa Türbesi’nde olduğu gibi üç lâhit vardır.…