Çivizade Camii (Topkapı – İstanbul)

İstanbul Fatih ilçesi Şehremini’de Kalburcu Mehmed Çeşmesi sokağındadır. Dikdörtgen planlı kargirdir. Minaresi tuğladır. Avluya iki kapıdan girilir. Caminin sağında Kalburcu Mehmed Efendi’nin kabri vardır. Kıbledeki kapıdan avluya girilince bir sundurma ve bitişinde bir çeşme, çeşmeden sonra alt katta tuvalet bulunmaktadır. Caminin son cemaat yeri kapalı,…