Çataldere Şehitliği (Çanakkale)

Yarbay Hüseyin Avni Bey’in kabrini ziyaret ettikten sonra bizi aşağıdaki vadinin içinde 2006 yılında oluşturulan Çataldere şehitliği beklemektedir. Şehitlik bölgede çarpışan alaylara bağlı askerlerin yanı sıra 19 Mayıs Taarruzu’nda şehit olan askerlerinde yattığı bir yerdir. Şehitlik Şevki Paşa haritalarında 17 nolu paftada işaretlenmiş olarak bulunmaktadır.…