Güzelce Kasım Paşa Camii (Beyoğlu – İstanbul)

Caminin banisi Kanuni sultan Süleyman Han’ın vezirlerinden Güzelce Kasımpaşa olup, 947 (1540) tarihinde mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, sultan Abdülaziz zamanında 1867 ve 1981 tarihlerinde tamir ve ta’diller geçirmiştir. Tek minareli olarak yapılan camiye Sultan Abdülaziz zamanında bir minare daha ilave edilmiştir. Kaynak: Beyoğlu Müftülüğü