Saçlı Abdülkadir Efendi Camii (Eyüp – İstanbul)

İstanbul Eyüp meydanında Kalender caddesi üzerinde 1537 yılında  Şeyhi namıyla tanınan Kanuni Sultan Süleyman dönemi Şeyhülislamı Abdülkadir Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Camiin inşasından evvel bu alana Abdülkadir Efendinin babası Şeyh Halim Efendi gömülmüştür. Daha sonra 1537 tarihinde fevkani olarak bu mescit yapılmıştır. Bu yapının yanında…