Aynalı Çarşı (Merkez – Çanakkale)

Aynalı Çarşı, (ya da Halyo Çarşısı) Çanakkale’de bulunan kapalı çarşı. 1890 senesinde şehrin Musevi cemaatinin ileri gelenlerinden Eliyau Hallio tarafından yaptırılmıştır. Kapı kitabesinin üzerinde Osmanlıca ve İbrani Harfli Ladino iki yazı bulunmaktadır. Osmanlıca olan yazıda çarşının “Adülhamid Han-ı Sani El Gazi (II. Abdülhamit) efendimizin saye-i…