Mudurnu Kanuni Sultan Süleyman Camii (Mudurnu – Bolu)

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan Caminin duvarları taş tavanı ahşap yapıdır. Duvarın kalınlığı 90 cm.’dir. Cami’nin tavanı asma tavan olarak yapılmış olup Selçuklu mimarisini andırır. Tek minarelidir. Minare, mimari bir vaziyette tuğladan örülmüş ve tek şerifelidir. Camiinin müştemilatı içerisinde ön tarafta bulunan türbede…

Mudurnu Yıldırım Bayezit Camii (Mudurnu – Bolu)

Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan Yıldırım Beyazıt Camii (1374) altı yüz yıldır ayakta durmaktadır.Cami, kareye yakın dikdörtgen şeklinde bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır Ana mekanı 19,43 m çapında yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir Caminin kuzeybatısında, kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli…