Ümmühan Hatun Türbesi (Seyitgazi – Eskişehir)

Ümmühan Hatun Türbesi, Eskişehir’de Seyitgazi ilçesinde bulunmaktadır. Türbe Seyyit Battal Gazi Külliyesi içerisinde yer almaktadır. Ümmühan Hatun, I.Alaaddin Keykubad’ın annesi ve Gıyaseddin Keyhusrev’in eşidir. 1207-1208 yılları arasında cami, medrese ve türbe yaptırarak Seyyit Battal Gazi Külliyesi’ni oluşturmuş. gezginrehberler