Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi (Gülhane – İstanbul)

Hasan Ünsi Hz. Aydınoğlu Tekkesi, İstanbul Gülhane’de bulunmaktadır. 1509 yılında II. Beyazit devri ulemasından Tebrizli Muhyiddin Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1925’te kapatıldıktan sonra harap olmuş ve 1960’larda yıkılmıştır. Günümüzde tekkeden arta kalanlar Ünsi Hasan Efendi’nin türbesi, hazire, şadırvan ve geriye çekilerek yeniden yaptırılan çevre duvarlarıdır.…