Sümela Manastırı (Maçka-Trabzon)

Kilisenin MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu’da sıkça rastlanılan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmış, hatta Trabzon’da Maşatlık mevkiinde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Karadeniz Rumları arasında anlatılan…

Çanakkale Kent Müzesi (Merkez-Çanakkale)

Çanakkale ilin merkezinde bulunan müzedir. Müzenin misyon; Çanakkale Kent Müzesi olarak, kentin değerlerini; toplamayı korumayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu amacı gerçeklestirmek için yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini sağliyor, böylece barışı temel alan kültürel ortak üretim merkezi haline…

Fatih Camii (Amasra – Bartın)

Amasra Kalesi içinde 9.yy.da yapılmış bir Bizans Kilisesidir. 1460 yılında Amasra’nın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşımaktadır. Narthex (ilk cemaat) bölümü ve Ambon (Lapsis) çıkıntısı sonradan yapılmıştır. 19×11 m boyutlarındaki cami, 1887 yılında dört duvarı dışında mekanı örten…

Safranbolu Evleri (Safranbolu-Karabük)

Safranbolu evleri, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı kent dokusunun günümüze kadar korunduğu bölgenin genel adıdır. UNESCO tarafından 17.12.1998’de Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Safranbolu evlerinin Osmanlı döneminde yumurta akından yapıldığı ve çok uzun süre depreme dayandığı rivayet edilir. Bu evlerin…

Fırtına Deresi – Vadisi (Çamlıhemşin-Ayder-Rize)

Fırtına Vadisi, Fırtına Deresi’nin, Karadeniz kıyı çizgisinden başlayıp iç kısımlara doğru birden çok kola ayrılarak (Durak, Hemşin, Hala, Polovit, Elevit ve Tunca dereleri) Kaçkar Dağları’nın kuzey yamaçlarına kadar uzanmasıyla oluşur. Vadide yıllık ortalama yağış miktarı 2000 mm’nin üzerindedir ve yüksek kesimleri sürekli sis altındadır. Alüviyal…