Kütahya Kütahya Müzeleri Müzeler

Kütahya Jeoloji Müzesi (Merkez – Kütahya)

İl Merkezinde, Börekçiler Mahallesi, Kapan çayı kenarında, bugün aynı adı taşıyan Celal Efendi Mescidi’nin (Şengül Camii) önünde bulunan tescilli tarihi bir yapı olan Şengül Hamamı 16 y.y. dan kalmadır…

Kütahya’lı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi (1671 -1672) yıllarında Kütahya’yı ziyaretinde hamamlar arasında bu hamamı da saymaktadır. Restorasyondan sonra, bu tarihi mekân, yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Jeoloji Müzesi olarak 25.04.2008 tarihinde ziyarete açılmış olup, Kütahya Belediyesine bağlı özel müze statüsündedir.

Küthya yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından son derece zengin bir ildir. Dünyada bulunan 90 çeşit madenin 57 si Türkiye’de, bunun 35’i de ilimiz sınırları içinde bulunmaktadır. Maden ruhsat sayısının en çok olduğu il olan Kütahya; Türkiye bor rezervlerinin %50’sini, linyit rezervlerinin %7,6’sını ve seramik hammaddelerinin (feldspat, kuvars, kaolin gibi) çeşit ve rezerv olarak çok önemli bir miktarını karşılaması; manyezit gibi refrakter hammaddesinin de günümüzde üretildiği yegâne yer olması bakımından maden sanayisinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Kütahya, bu maden kaynaklarına ilave olarak termal ve jeotermal kaynaklarıyla da çok zengindir.

Müzede, Eti Bor A.Ş, Eti Gümüş A.Ş, T.K.İ Seyitömer Kömür İşletmesi (SLİ), Tunçbilek Linyit İşletmeleri (GLİ), Yıldız Entegre (Azot), Kütahya Manyezit (Kümaş), Kütahya Belediyesi El Sanatları Üretim Merkezinde (Kestaş) üretilen süs taşları, Kütahya Porselenin üretim aşamaları ve Şaphane’ de üretilen şap ürünlerini görmek mümkündür.

Kaynak: http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir