Uşşaki Camii (Yedikule – İstanbul)

Uşşaki Camii, Nazır Mehmed Efendi tarafından 1297/1879 tarihinde Uşşaki dergahı olarak yaptırılmıştır. Cami İstanbul Yedikule'dedir. Bazı kaynaklarda İmrahor camii diye de geçer. Tekkenin kapatılmasıyla başka amaçlarla kullanılan eser, 1951-2 yıllarında halkın yardımıyla tamir ettirilmiş ve ibadete açılmıştır. Çevre duvarına gömülü H.970/M.1562 tarihli nefis kitabeli çeşme,…

Ramazan Efendi Camii (Kocamustafapaşa – İstanbul)

Ramazan Efendi Camii İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde bir camidir. 1585'de Mimar Sinan tarafından yapılan cami, Kuvayı Milliye caddesinin otobüs duraklarında biten yönündedir. Tek minareli, kırma çatılıdır. Çeşitli tamirler görmüştür. Dede Efendi bu caminin tamirine destek vermiştir. Hüsrev Çelebi Camii, Bezirganbaşı Camii adıyla da bilinir. Ramazan Efendi…

Hekimoğlu Ali Paşa Camii (Kocamustafapaşa – İstanbul)

Hekimoğlu Ali Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Davutpaşa mahallesinde Kızılelma caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa caddesi kavşağında Osmanlı döneminden kalma bir camidir. 1734-1735 yılları arasında inşa edilmiştir. Üç kere sadrazamlık yapmış olan Hekimoğlu Ali Paşa adına yapılmıştır. Mimarları Çuhadar Ömer Ağa ile Hacı Mustafa Ağa'dır…

Çivizade Camii (Topkapı – İstanbul)

İstanbul Fatih ilçesi Şehremini'de Kalburcu Mehmed Çeşmesi sokağındadır. Dikdörtgen planlı kargirdir. Minaresi tuğladır. Avluya iki kapıdan girilir. Caminin sağında Kalburcu Mehmed Efendi'nin kabri vardır. Kıbledeki kapıdan avluya girilince bir sundurma ve bitişinde bir çeşme, çeşmeden sonra alt katta tuvalet bulunmaktadır. Caminin son cemaat yeri kapalı,…

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii (Topkapı – İstanbul)

Şehremini'de Millet caddesi ile Topkapı caddesi kavşağındaki cami Kanuni devrinde 1571'de yapılmıştır. Kargir, ahşap kırma çatılıdır, minaresi sağdadır. Son cemaat yeri 4 sütunludur ve sütun başlıkları korent tipidir. Birbirine yakın iki kapıdan avluya girilir. Soldaki kapıdan girilince tuvalet aşağıdadır. Sağdaki kapıdan sağa doğru uzayan bahçenin…