Bolu Bolu Camileri Camiler Osmanlı

Mudurnu Kanuni Sultan Süleyman Camii (Mudurnu – Bolu)

mudurnu_kanuni_sultan_suleyman_camii

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan Caminin duvarları taş tavanı ahşap yapıdır. Duvarın kalınlığı 90 cm.’dir. Cami’nin tavanı asma tavan olarak yapılmış olup Selçuklu mimarisini andırır. Tek minarelidir. Minare, mimari bir vaziyette tuğladan örülmüş ve tek şerifelidir.

Camiinin müştemilatı içerisinde ön tarafta bulunan türbede Halvetî¹ tarikatına mensup şeyh ve mürîdleri yatmaktadır.
¹ Halvet : Genel olarak insanlardan ayrı ve yalnız yaşamak demektir. Halvetten maksat, kalbi Allah (c.c.)’dan başka şeylere ilgi duymaktan temizlemektir.
Halvetîlik : Kurucusu Ömer Halvetî (ölm. 1397)’dir. Lâhican’da yetişti, sonra Harezm’de bulunan amcası Kerîmüddin Halvetî’ye intisap etti. Mürşidinin vefâtından sonra hacca gitti. Sultan Uveys’in dâveti üzerine Herat’a geldi ve orada vefat etti. Bir çınar ağacının kovuğunda halvete çekildiğinden veya yalnız olarak zikri tercih ettiğinden “Halvetî” diye anıldı. Bu tarikatın asıl pîrinin İbrahim Zahid Gilânî olduğu da söylenir. Tarikatte ikinci pîr Yahya Şirvânî’dir. Halvetîliğin yaygınlaşması Şirvanî’den ve onun mürîdi Dede Ömer Rûşenî’den sonra olmuştur.
Caminin bahçesinde ve dış girişindeki bir kısım yerleri bakımsızlıktan bozulmuştur.Halkın yardımları ve gayretleri ile gene de pek fazla harap olmuş değildir.1944 yılı vukua gelen büyük depremde hasar görmüşse de tamir olunmuş ve hizmete açılmıştır.
Cami ve müştemilatı 1986 yılında esaslı bir suretle yeniden tamir ve restore edilmiştir.

Kaynak: www.mudurnu.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir