İstanbul İstanbul Çeşmeleri Osmanlı Eserleri Sebil, Çeşme ve Hamamlar

Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi Çeşmesi (Süleymaniye – İstanbul)

Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi Çeşmesi, İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı Mollahüsrev mahallesinde bulunmaktadır. Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi'nin dış duvarında bulunan çeşme 15. yüzyılda yaptırılmış. gezginrehberler
Camii, Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi Camii (Fatih – İstanbul)

Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi Camii, İstanbul'da Faith ilçesinde Şehzadebaşı’da bulunmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediye binasının hemen arkasında bulunan cami ilk olarak 1540 yılında Hüsamettin Çelebi tarafından yaptırılmış. Daha sonraki yıllarda yanan camiyi Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi tarafından 1755 yılında yeniden yaptırılmış. Caminin haziresinde fetih şehitlerinden…
Camii, Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Katip Şemseddin Camii (Süleymaniye – İstanbul)

Katip Şemseddin Camii, İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı Süleymaniye'de bulunmaktadır. Süleymaniye Cami'sinin Eminönü yönüne bakan kısmında yer alan cami Katip Şemseddin tarafından 15. yüzyılda yaptırılmış. Halk arasında Cankurtaran Mescidi olarakta biliniyor. gezginrehberler