Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Daye Hatun Camii (Fatih – İstanbul)

Daye Hatun Camii, İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı Taya Hatun mahallesinde bulunmaktadır. Halk arasında Tarakçılar Camii olarak da bilinen cami, 1485 yılında Fatih Sultan Mehmet'in süt annesi Ümmü Gülsüm Hatun tarafından yaptırılmış. Cami çeşitli zamanlarda tamir görmüş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Sururi Daye Hatun Camii (Fatih – İstanbul)

Sururi Daye Hatun Camii, İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı Taya Hatun mahallesinde bulunmaktadır. Halk arasında Çaşnigir Camii olarak ta bilinen cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın dayesi tarafından 1530 yılında yaptırılmış. Cami çeşitli zamanlarda tadilatlar görmüş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Aşik Paşa Camii (Fatih – İstanbul)

Aşik Paşa Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Yavuz Sultan Selim mahallesinde bulunmaktadır. Caminin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Aşik Paşa'nın oğlu Derviş Ahmet tarafından 15. yüzyılda yaptırıldığı tahmin ediliyor. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri

Tahir Ağa Camii (Fatih – İstanbul)

Tahir Ağa Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Cibali mahallesinde bulunmaktadır. İlk mescid olarak yaptırılan yapı, 1760 yılında Kapıcıbaşı Seyyid Mehmet Tahir Ağa tarafından yaptırılmış. Ayrıca camin avlusunda türbe ve çilehane bulunmaktadır. 1972 ve 1983 yıllarında çeşitli onarımlar görmüş ve minber eklenmiş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Hacı Ferhat Ağa Camii (Fatih – İstanbul)

Hacı Ferhat Ağa Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Cibali mahallesinde bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde bir dönem veziriazamlık yapmış olan Ferhad paşa tarafından 1532 yılında yaptırılmış. Bir yangında harap olan cami 1968 yılında yenilenmiş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Yarhisar Camii (Fatih – İstanbul)

Yarhisar Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Zeyrek mahallesinde bulunmaktadır. Cami, 1461 yılında İstanbul Kadısı Yarhisarlı Mustafa Muslihiddin Efendi tarafından yaptırılmış. Bilinmeyen bir tarihteki yangında zarar gören yapı 1955 ve 1981 yıllarında yenilemeler görmüş. Kadı Çeşmesi Mescidi olarak ta bilinir. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Mimar Sinan Osmanlı Eserleri

Hacei Rakım Mustafa Efendi Camii (Fatih – İstanbul)

Hacei Rakım Mustafa Efendi Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Zeyrek mahallesinde bulunmaktadır. Hocazade Mustafa Efendi tarafından 1585 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmış. Perşembe Tekkesi Camii olarak ta bilinen yapı 1919 yılındaki yangında zarar görmüş ve 1980 yılında yenilenmiş. gezginrehberler