Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Mimar Sinan Osmanlı Eserleri

Hürrem Çavuş Camii (Fatih – İstanbul)

Hürrem Çavuş Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Hırka-i Şerif mahallesinde bulunmaktadır. 1560 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Divan Çavuşu Hürrem Çavuş tarafında Mimar Sinan'a yaptırılmış. 1844 ve 1901 yıllarında çeşitli tamiratlar görmüş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Caferağa Camii (Fatih – İstanbul)

Caferağa Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Şehremini mahallesinde bulunmaktadır. Cami ilk olarak Fatih döneminde Yusuf Fakih Efendi tarafından yaptırılmış. Zamanla yıpranan camiyi 1516 yılında Caferağa tarafından yeniden yaptırılmış. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri

Tarsus Mescidi (Fatih – İstanbul)

Tarsus Mescidi, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Mevlanakapı mahallesinde bulunmaktadır. Tarsusi Mehmet Efendi Mescidi olarak ta bilinen yapı 14. yüzyılda Fatih devrinin alimlerinde Ali Fakih tarafından yaptırılmış. Zamanla harap düşen cami tamamen yıkılmış. 2011 yılında yeniden inşa edilmiş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Hacı Evliya Camii (Fatih – İstanbul)

Hacı Evliya Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Mevlanakapı mahallesinde bulunmaktadır. Cami tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Cami yaptıran Evliya Mehmet Efendi'nin 1628 yılında vefat ettiğinde bu tarihten önce yapıldığı tahmin edilmekte. 1874 yılında ise Hacı Tevfik bey tarafından tamir görmüş. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri

Karaağaç Melek Hatun Camii (Fatih – İstanbul)

Karaağaç Melek Hatun Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Mevlanakapı mahallesinde bulunmaktadır. İlk olarak Melek Hatun tarafından 15. yüzyılda mescid olarak yapıldığı tahmin edilmekte. Bahçesinde yer alan Kara Ağaç nedeniyle halk arasında Kara Ağaç mescidi olarak ta bilinir. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri

Elhac Mehmet Emin Efendi Camii (Fatih – İstanbul)

Elhac Mehmet Emin Efendi Camii, İstanbul'da Fatih ilçesinde bağlı Mevlanakapı mahallesinde bulunmaktadır. Cami ilk olarak 1835 yılında Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılmış. Zamanla tamamen yıkılan çeşme yakında bir zamandan yeniden yaptırılmış. gezginrehberler
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul İstanbul Camileri Osmanlı Eserleri

Hüseyin Ağa Camii (Fatih – İstanbul)

Hüseyin Ağa Camii, İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı Molla Fenari mahallesinde bulunmaktadır. Cami Babüssaade Ağası Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Tam olarak hangi yılda yapıldığı bilinmeyen cami 1648 yılındaki depremde büyük zarar görmüş. 1802 yılındaki yangın ile de tamamen yıkılan camiyi Kapı Ağası Seyyid Salih Ağa tarafından…