İstanbul

Şeb Sefa Hatun Camii (Unkapanı-İstanbul)

Şepsefa Kadın Camii; Eminönü İlçesi’nde, Zeyrek semtinde ve Atatürk Bulvarı üzerinde 1787 yılında inşa edilmiştir. Caminin banisi, I. Abdülhamit’in eşi Fatma Şepsefa Hatun’dur. Şepsefa Hatun, camiyi oğlu Şehzade Mehmed’in hatırası için yaptırmıştır. Camii; Sıbyan mektebi ve yol çalışmaları esnasında eski yerinden kaldırılmış olan çeşmeleriyle düşünüldüğü…
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul

II. Mahmud Türbesi

II. Mahmud Türbesi, Osmanlı padişahı Abdülmecit'in babası II. Mahmud için İstanbul'da inşa ettirdiği ve sonradan diğer padişah ve Osmanlı Hanedanı üyelerinin de gömüldüğü bir türbedir. 1840 yılında tamamlanan türbe İstanbul'un Eminönü ilçesi Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer almaktadır. II. Mahmud'un 1839 yılında vefat etmesinden sonra…
İstanbul

Köprülü Kütüphanesi

Kütüphane 1661 yılında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından babası Köprülü Mehmet Paşa adına yaptırılmıştır. Babasının ve kendi kitaplarını vakfa bağışlamış, vakfiyesini kardeşi Fazıl Mustafa Paşa’ya 1678 yılında hazırlatmıştır. Mimarı Mimarbaşı Kasım Ağa veya Hassa başmimarı Kasım Ağa’nın olduğu söylenmektedir. Eserleri, halkın kullanımına sunulduğu ilk müstakil…
İstanbul Müzeler

Basın Müzesi (Beyazıt – İstanbul)

Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından 1865 yılında Neo-klasik tarzda inşa edilmiş olup, Maarif-i Umumiye Nezareti ve İstanbul Darülfünun hizmetlerinde kullanılmıştır. Darülfünun olarak hizmet verdiği sıralarda (1875 Yılında) Uluslararası Resim Sergisi burada açılmıştır. II. Abdülhamit döneminde sansür binası olarak kullanılmıştır. 1908 yılında Şehremaneti’ne (İstanbul Belediyesi) devredilmiştir.…
İstanbul Sütunlar

Çemberlitaş Sütunu (Çemberlitaş – İstanbul)

Çemberlitaş sütunu, M.S.330 yıllarında İmparator I. Konstantin onuruna, İstanbul'un yedi tepesinden biri olan ve şu anki adıyla Çemberlitaş olarak adlandırılan semtteki tepeye dikilmiş olan sütundur. Sütun her biri 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapında olan bileziklerle birbirine bağlanmış toplam 8 adet sütun ve bir…
Camii Külliye ve Türbeler İstanbul

Gazi Atik Ali Paşa Camii (Beyazıt – İstanbul)

Atik Ali Paşa Camii, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çemberlitaş mahallesinde Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan camidir. Banisi Bosnalı Gazi Hadım Ali Paşa'dır. 1496’da yapılmıştır. Sedefçiler Camii , Eski Ali Paşa Camii, Çemberlitaş Camii , Dikilitaş Camii, Vezirhanı Camii, Sandıkçılar Camii adlarıyla da anılan Atik Ali Paşa…
İstanbul Medreseler

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi

İstanbul Eminönü ilçesi, Çarşıkapı’da Divan Yolu Caddesi üzerinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ni Sultan IV. Mehmet (1648–1687) döneminde Kaptan-ı Derya ve Sadrazamlık görevlerini yapmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yaptırmaya başlamıştır. Ancak sadrazamın II. Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığından ötürü 1683 yılında yapı topluluğu yarıda kalmıştır.…