Amasya Camii, Külliye ve Türbeler

Sultan II. Bayezid Camii (Amasya)

Sultan II. Bayezid adına, 1485-86 yılları arasında cami, medrese, imaret, türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret bir külliye olarak yapılmıştır. 15. yüzyılın son çeyreğinde yan mekânlı cami mimarisinin gelişmiş bir geçiş dönemi örneğidir. Cami beş kubbeli bir cemaat yeri ile geniş bir kemerle birbirine bağlanan arka…
Amasya Camii, Külliye ve Türbeler

Burmalı Minare Camii (Amasya)

Dere Mahallesi’nde yer almaktadır.Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından yaptırılmıştır.1590 da deprem ile, 1602 de yangın sonunda hasar gören bina birçok onarım ve restorasyon sonucu orijinal görünümünü kaybetmiştir. Kıble duvarlarına dikey uzanan üç nefli bir plana…
Çorum Çorum Kaleleri Kaleler

Osmancık Kandiber Kalesi (Osmancık – Çorum)

İlçe Merkezinde Kızılırmak’ın kuzey kenarındaki tabii kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Selçuklu Dönemine tarihlenen kale içinde ikinci bir kapı daha bulunmaktadır. Kale, İstanbul’dan Amasya’ya uzanan ticaret yolu üzerindedir. Kalenin güneyinde Roma Dönemi kaya mezarları yer almaktadır. Kaynak: http://www.corumkulturturizm.gov.tr
Çorum Çorum Köprüleri Tarihi Kemer ve Köprüler

Koyunbaba Köprüsü (Osmancık – Çorum)

Osmancık İlçe merkezinde Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü II. Beyazıt zamanında yapılmıştır. Yapımına 1484 yılında başlanmış, 1489 yılında tamamlanmıştır. Uzunluğu 250 m., genişliği 7,5 m. olan köprü dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli 19 gözlüdür. Ancak bugün zamanla ırmak birikintileriyle dolması nedeniyle 15…
Camii, Külliye ve Türbeler Çorum Çorum Türbeleri

Koyunbaba Türbesi (Osmancık – Çorum)

Osmancık İlçe merkezinde bulunan ve Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazıt zamanında 1469 tarihinde yaptırılan türbe, yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuştur. Evliya Çelebi’ye göre türbe alanında cami, yemekhane, ziyafet odası, konuk evleri ve kurşun kaplı bir türbe yaptırılmıştır. Ancak, türbe dışındaki yapıların bugün temelleri kalmıştır. Türbenin…
Çanakkale Şehitlikleri

57. Piyade Alayı Şehitliği (Çanakkale)

1992 yılında inşa edilen anıta adım attığımızda, bizi elinde bastonu ile dünyanın en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz karşılamaktadır. Bu yaşlı Gazi, Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılmış ömrünü millet için harp sahalarında geçirmiştir. İstiklal madalyasına da sahip olan bu Kahraman Gazi, 57. Alay Şehitliği’nin açılışına…
Çanakkale Şehitlikleri

Kesikdere Şehitliği (Çanakkale)

Yüzbaşı Mehmet Şehitliğini geçtikten sonra karşımıza siperlerin ve ölen askerlerin üzerlerine yapılmış olan bir otopark çıkmaktadır. Otoparkın 57. Alay şehitliği ile buluştuğu noktada aşağıya doğru inen merdivenler görülecektir. 57. Alay Şehitliği’nin sağındaki vadide yer alan Kesikdere Şehitliği 2006 yılında tamamlanmıştır. Şehitlikte, bu bölgede çarpışmış olan…
Çanakkale Şehitlikleri

Yüzbaşı Mehmet Şehitliği (Çanakkale)

Çataldere Şehitliği’nden geriye gelerek ana yola yeniden girmiş oluyor ve yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. İleride bizi 57. Alay’a mensup subaylardan biri olduğu tahmin edilen Yüzbaşı Mehmet Şehitliği karşılayacaktır. Çanakkale Savaşları’nda şehit olan yüzlerce yüzbaşıdan biri olan Yüzbaşı Mehmet’in şehitliği, savaşın en önemli noktalarından biri…
Çanakkale Şehitlikleri

Çataldere Şehitliği (Çanakkale)

Yarbay Hüseyin Avni Bey’in kabrini ziyaret ettikten sonra bizi aşağıdaki vadinin içinde 2006 yılında oluşturulan Çataldere şehitliği beklemektedir. Şehitlik bölgede çarpışan alaylara bağlı askerlerin yanı sıra 19 Mayıs Taarruzu’nda şehit olan askerlerinde yattığı bir yerdir. Şehitlik Şevki Paşa haritalarında 17 nolu paftada işaretlenmiş olarak bulunmaktadır.…
Çanakkale Şehitlikleri

Kırmızısırt Siperleri (Çanakkale)

Kanlısırt Kitabesi’ni geçtikten sonra yolun sağ tarafında 125. Alay siperleri yazan bir tabela görülecektir. Tabela varmış olduğumuz Kırmızsırtı işaret etmektedir. Kırmızısırt’a gelince dikkatleri ilk çeken yolun sağ tarafındaki tüneldir. Bu tünellerle yapılan muharebelere lağım muharebeleri denmektedir. Lağım konusunu açacak olursak, liselerde görmüş olduğumuz Osmanlı tarihi…