Kaynaklar

Gezgin Rehberler blog sayfamızda verilen bilgiler aşağıdaki kaynaklardan incelenerek sunulmaktadır.

 

  • Fotoğrafı çekilen eserin bilgi levhası (Kitabesi)
  • Tahsin Öz - İstanbul Camileri / Cilt 1 / Türk Tarih Kurumu Yayınları
  • Tahsin Öz - İstanbul Camileri / Cilt 2 / Türk Tarih Kurumu Yayınları
  • H. Besim Çeçener - Üsküdar Su Uygarlığı / Üsküdar Belediyesi
  • Sudi Yenigün - İstanbul'un İncileri Sur İçi Camileri / İstanbul Kültür A.Ş.
  • Sudi Yenigün - İstanbul'un İncileri Sur Dışı Camileri / İstanbul Kültür A.Ş.
  • Berica Nevin Berberoğlu, Mihriban Miroğlu Kaya - İstanbul'un 100 Camisi / İstanbul Kültür A.Ş.
  • Envanter
  • Su Vakfı